Monday, July 13, 2020

Kanha Mere Pyare Tum Ho Jag Ke Aadhar

Kanha Mere Pyare Tum Ho Jag Ke Aadhar

Kanha mere pyaare, tum ho jag ke aadhar
Maya hai ye tumahari, jo dikhta ye sansaar
Maya hai ye tumahari, jo dikhta ye sansaar
Kaanha Mere pyaare
Sristhi ke Aadi mein tum they, madhay Ant mein bhi aap
Sristhi ke Aadi mein tum they, madhay Ant mein bhi aap
Aap hi Tridev, Brahma Vishnu Mahesh hai aap
Aap hi Tridev, Brahma Vishnu Mahesh hai aap
Kaanha Mere pyaare
Naaradji, Sankadik aur Shesh Jape din raat
Naaradji, Sankadik aur Shesh Jape din raat
Ajapa jap mein jap rahe sub Muni tumhe mere naath
Ajapa jap mein jap rahe sub Muni tumhe mere naath
Kaanha Mere pyaaray
Kanha mere pyaare, tum ho jag ke aadhar
Maya hai ye tumahari, jo dikhta ye sansaar
Maya hai ye tumahari, jo dikhta ye sansaar
Kaanha Mere pyaaray
Om Swaroop Bataya, Vaido ne tohey Nath
Om Swaroop Bataya, Vaido ne tohey Nath
Puraano ne samzaya, aap bhakthvatsal bhagwaan
Puraano ne samzaya, aap bhakthvatsal bhagwaan
Kaanha Mere pyaaray
Chahey Kahoon mein Krishn, yaa naaryan Ram
Chahey Kahoon mein Krishn, yaa naaryan Ram
Jaise bhi Bhajta hoon, mujhe milta hai aaraam
Jaise bhi Bhajta hoon, mujhe milta hai aaraam
Kaanha Mere pyaaray
Kanha mere pyaare, tum ho jag ke aadhar
Maya hai ye tumahari, jo dikhta ye sansaar
Maya hai ye tumahari, jo dikhta ye sansaar
Kaanha Mere pyaaray
Jab tak Swaas hai deh mein, Japaana apna naam
Jab tak Swaas hai deh mein, Japaana apna naam
Jab mein deh ye tygoon, mera haath pakad na shyaam
Jab mein deh ye tygoon, mera haath pakad na shyaam
Kaanha Mere pyaaray
Kanha mere pyaare, tum ho jag ke aadhar
Maya hai ye tumahari, jo dikhta ye sansaar
Maya hai ye tumahari, jo dikhta ye sansaar
Kaanha Mere pyaaray